UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zasady wydawania dokumentacji medycznej w Medycyna Rodzinna „START” sp. zo. o w Sosnowcu
 

W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kserokopii dokumentacji medycznej w formie papierowej lub elektronicznej należy złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

 Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 18.00 w rejestracji przychodni lub telefonicznie po weryfikacji tożsamości pacjenta z podaniem formy i zakresu żądanej dokumentacji.

Udostępnienie dokumentacji  medycznej nastąpi w terminie do 3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. Pierwsza dokumentacja w żądanym zakresie jest wydawana pacjentowi za darmo. 

 Cennik  opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej jest aktualizowany co 3 miesiące  dostępny w zakładce Informacje

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej znajduje się w zakładce -druki i linki

×