Gabinet Echokardiograficzny/UKG

Poradnia przy ul. Naftowej:

Badania wykonywane są dwoma nowoczesnymi aparatami VIVID S5 oraz VIVID 3 firmy General Electric. Oceniane są struktury mięśnia sercowego, w tym zastawki . Ponadto określana jest wydolność serca.

Badane są przepływy metodą Doppler – Color.

Badania wykonuje dr Mariusz Pułapa posiadający w tym zakresie duże doświadczenie potwierdzone także odpowiednimi certyfikatami.

Pracownia wykonuje badania w ramach jak też poza kontraktem z NFZ. 
Cena badania poza kontraktem z NFZ wynosi 120 zł. 

×