Gabinet Zaburzeń Rytmu Serca

Poradnia przy ul. Naftowej:

Badania wykonywane są nowoczesnym aparatem firmy BTL  z możliwością rejestracji w trybie od 1 do 7 dni.

Pozwalają na ocenę zaburzeń rytmu serca , zaburzeń przewodzenia oraz zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego.

Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca wykonuje badania poza kontraktem z NFZ. Cena badania wynosi 120 zł.

INFORMUJEMY PACJENTÓW, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA TEGO BADANIA BEZPŁATNIE (PRZY ISTNIEJĄCYCH WSKAZANIACH) PO UZYSKANIU SKIEROWANIA OD LEKARZA Z NASZEJ PORADNI KARDIOLOGICZNEJ UDZIELAJĄCEJ ŚWIADCZEŃ W RAMACH KONTRAKTU Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA.

×