O nas

O nas

Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "Medycyna Rodzinna" został utworzony przez Spółkę z o.o. "Start" pod koniec 2000 roku. W styczniu 2001 roku rozpoczęliśmy działalność w Sosnowcu, przy ul. Naftowej 35. Aby zapewnić przyzwoitą jakość świadczeń dokonaliśmy całkowitego remontu elewacji pomieszczeń wraz ze zmianami ich układu, tak aby zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki leczenia. Wszystkie prace prowadzone były ze środków własnych. 

Początkowo świadczyliśmy usługi tylko z zakresu POZ /lekarze interniści i pediatrzy/. Mając na celu poprawę i doskonalenie świadczeń medycznych od 1 stycznia 2002 roku uruchomiliśmy pierwsze poradnie specjalistyczne: endokrynologiczną , dermatologiczną, neurologiczną i gastroenterologiczną.

Następnie otworzyliśmy w roku 2003 naszą Filię nr 1, przy ul. Sobieskiego 29, tworząc ją od podstaw. Na początku była to tylko Poradnia dla Dzieci. Aktualnie w tym ośrodku funkcjonują: Poradnia Lekarza POZ, poradnie specjalistyczne: neurologiczna, ginekologiczna, reumatologiczna, leczenia bólu, urologiczna.

W ramach poradni leczenia bólu posiadamy bogata ofertę fizykoterapii: laser, magnetoterapię, ultradźwięki, elektroterapię. Także w naszym ośrodku przy ul. Naftowej 35 poszerzyliśmy naszą ofertę specjalistyczną o poradnie: kardiologiczną, kardiologiczną dla dzieci, hematologiczną i onkologiczną.

Poradnia Hematologiczna zajmująca się leczeniem chorób krwi i węzłów chłonnych zatrudnia obecnie 3 lekarzy specjalistów hematologów i jest jedyną na terenie liczącego ponad 200 000 mieszkańców Sosnowca.

Poradnie: Hematologiczna i Onkologiczna działające równocześnie w naszym ośrodku należą do nielicznych na terenie województwa śląskiego udzielających świadczeń wyłącznie w warunkach ambulatoryjnych.

W ramach poradni kardiologicznych dysponujemy aparatami: UKG, Doppler, Holter, bieżnia do testów wysiłkowych.

W naszej poradni dermatologicznej dysponujemy urządzeniami do elektroterapii i krioterapii dermatologicznej.

Posiadamy 3 aparaty usg do badań jamy brzusznej, ginekologicznych i urologicznych.
Wszystkie wymienione świadczenia medyczne wykonujemy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Oprócz tego na przestrzeni lat 2001 -2005 zorganizowaliśmy w sumie 25 tzw. "Białych Sobót". Kładziemy przez cały czas nacisk na podnoszenie kwalifikacji personelu. Praktyczne wszyscy lekarze posiadają specjalizacje I lub II stopnia oraz podspecjalizacje. Duża ilość posiada doktoraty, wywodzą się bowiem z ośrodków klinicznych. Wszystkie pielęgniarki i położne mają kwalifikacje środowiskowe, znaczna część licencjaty i tytuły magistra pielęgniarstwa. Liczba lekarzy i pielęgniarek jest znacznie wyższa, aniżeli wymagają tego normy ustanowione przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Staramy się w ten sposób dać pacjentom jak największą ofertę wyboru. 

Aktualnie posiadamy pod opieką 13 000 pacjentów. 

Posiadamy działający doskonale Punkt Szczepień, w którym wykonujemy szczepienia dzieci /obowiązkowe i ponadobowiązkowe/ oraz dorosłych. Masowo szczepimy przeciwko grypie i żółtaczce. 

Na terenie naszych ośrodków funkcjonują laboratoria analityczne. Mamy także podpisane umowy z innymi laboratoriami i pracowniami diagnostycznymi w mieście w celu łatwego dostępu do badań dla naszych Pacjentów. 

Rozwijamy systematycznie profilaktykę chorób nowotworowych w oparciu o nasze poradnie specjalistyczne: onkologiczną, hematologiczną, ginekologiczną, gastroenterologiczną, dermatologiczną, endokrynologiczną..

Z dniem 01 09 2005 roku objęliśmy opieką lekarską mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu, przy ul. Jagiellońskiej 2. Mamy nadzieję, że nasza oferta spełni oczekiwania mieszkających tam starszych ludzi oraz personelu opiekującego się potrzebującymi pomocy seniorami. 

Aktualnie zatrudniamy ponad 60 pracowników. 

Zakładem kierują od momentu powstania:

Andrzej Siudyka – Dyrektor, Prezes Zarządu, 

Iwona Flak – Z-ca Dyrektora, V-ce Prezes Zarządu.

×