DEKLARACJE

       Jak złożyć deklarację do naszej przychodni


Jednym z wymogów posiadanego przez N.Z.L.A „ Medycyna Rodzinna”  kontraktu z NFZ na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej  jest konieczność posiadania wypełnionych dokumentów przez pacjenta. Dzięki temu można leczyć się u lekarza rodzinnego  oraz pielęgniarek, a koszty z tym związane pokrywa z naszych składek Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem zapewnienia najlepszej i sprawnej obsługi najlepiej wypełnić te dokumenty już teraz, zanim będzie potrzebna nasza pomoc - skróci to formalności przed pierwszą wizytą. W pierwszej kolejności należy wypełnić deklarację.

Podjęto decyzję iż, deklaracje wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ będą przyjmowane wyłącznie z terenu Miasta i Gminy Sosnowiec.
Jest to  związane z obowiązkiem świadczenia wizyt domowych dla zadeklarowanego pacjenta, a których realizacja poza terenem Miasta Sosnowiec byłaby utrudniona.

Wypełnij deklaracje:

Linki : https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/

Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez NFZ), korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ (rodzinnego) oraz pielęgniarki POZ (środowiskowa rodzinna i położna). Prosimy skorzystać z załączonego czystego formularza:

Wystarczy go wydrukować oraz wypełnić . UWAGA!!! Prosimy pamiętać, żeby wypełnić wszystkie pola. W rubryce numeru karty ubezpieczenia zdrowotnego należy wpisać nr dowodu ubezpieczenia (patrz punkt nr 2). Za pacjenta niepełnoletniego deklarację mogą wypełnić rodzice. Zwracamy uwagę by nie zapomnieć podpisać się w zaznaczonych miejscach!

Wypełnioną deklarację najlepiej dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem członka rodziny/opiekuna, pocztą do naszej przychodni, aktualnie również można zeskanować podpisaną deklarację i przesłać na pocztę mailową, istnieje także możliwość złożenia  deklaracji  poprzez IKP (Internetowe Konto Pacjenta)

Po sprawdzeniu poprawności kompletu dokumentów pacjent zostanie wpisany na listę pacjentów 

N.Z.L.A „ Medycyna Rodzinna”  

Prosimy uprzejmie, by nie zapomnieć poinformować nas, jeśli pacjent posiada uprawnienia specjalne  (np. inwalidy wojennego, honorowego krwiodawcy, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności itp.).Proszę posiadać książeczkę przy sobie w czasie składania deklaracji.

Szanowni Państwo,

Elektroniczny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ od 1. stycznia 2013 r. daje Państwu możliwość zweryfikowania prawa do opieki medycznej finansowanej przez NFZ  - za pomocą numeru PESEL.
Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia. W związku z tym nie musicie Państwo posiadać przy sobie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.

Razem z deklaracją należy dostarczyć:

  • Formularz upoważnienia innej osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, wglądu do kartoteki i wyników badań.
×